logo_profile.gif

Hartola-Sysmä Sairaankuljetuksessa on 11 vakituista ensihoitajaa, yrittäjät mukaan lukien. Lisäksi käytämme tarvittaessa keikkalaisina sijaistuksiin lähialueen ensihoitoalan ammattilaisia.

Henkilöstömme on tällä hetkellä 70 %:sti hoitotason luvilla (tavoitteena 100 %).

Noudatamme laatukäsikirjan mukaisesti jatkuvaa täydennyskoulutusta oman koulutusohjelmamme mukaisesti. Työntekijöillä on henkilökohtaiset koulutuskortit. Lisäksi teemme käytännön yhteistyötä harjoitusten merkeissä paikallisen pelastustoimen ja alueemme keskussairaalan kanssa.

Ensihoidon erikoistumisopintoja olemme ostaneet Helsingin ammattikorkeakouluista.

logo_tamlans.gif

Kuvia henkilöstöstä on tulossa....

logo_hartola.gif

 

logo_sysma.gif

 

logo_kela.gif

 

logo_phks.gif

 

logo_sehl.gif

 

 
NettiTieto Oy