Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy on Suomen Sairaankuljetusliiton jäsenyritys.
Laatuprojektiin sitouduimme –04 alussa, tavoitteena luoda mahdollisimman oman näköinen toiminta -/ laatukäsikirja. Versio 1.0 valmistui joulukuussa 2005, joka edelleen on perustana sairaankuljetus -/ ensihoitotoiminnallemme.
SFS:n ISO 9001:2000 Sertifikaatin käyttöoikeuden saimme toukokuussa –06.
 
 
LAATUKÄSIKIRJA
Yrityksemme laatupolitiikka ja menestystekijät 

Yrityksellämme on pitkä toimintahistoria. Jo vuodesta 1979 olemme tuottaneet sairaankuljetuspalveluja Hartolan –ja Sysmän kuntien alueella, omaten luotettavan maineen.
Toimintamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön Hartolan –ja Sysmän terveyskeskuksien kanssa, joissa työskentelyn ( synergiaetu ) aloitimme jo 1985.
Nykyisellään Päijät-Hämeen sosiaali -ja terveyskuntayhtymä ohjaa ja valvoo toimintaamme, luoden Ensihoitokeskuksen johdolla sairaankuljetuksen tulevaa toimintamallia Päijät-Hämeeseen ( STM:n kokeilu ).

Toiminnan tukipilarit:
- Hyvä ja nopea lähtövalmius
- Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja hyvä asiakaspalvelu
- Jatkuva täydennyskoulutus
- Motivoitunut terveydenhuollon henkilökunta
- Hoidon laadun jatkuva seuranta
- Toiminnan taloudellinen kannattavuus

Hyvän laadun perustamme henkilöstön ja johdon yhteistyölle, työkyvyn ylläpitämiselle ja ammattitaidon kehittämiselle, jota tuemme.

Laatukäsikirja luo hyvän ja avoimen kehyksen yrityksen toiminnalle, ylläpitäen hyvää asiakaslähtöisyyttä sekä edesauttaa yhteistyötä palvelun ostajan sekä eri sidosryhmien kanssa. Tähän Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:n koko henkilöstö yhdessä on sitoutunut ja uskomme, että Sertifiointi sekä laatukäsikirjaan sitoutuminen luovat entistä vakaamman pohjan toimia.

Uskomme, että myös tulevaisuudessa palvelun ostaja osaa arvostaa riittävästi laatutekijöitä joihin olemme sitoutuneet ja pyrimme näin jatkossakin olemaan vahva ensihoito –sairaankuljetus –ja turvapalveluntuottaja alueellamme.

logo_profile.gif

logo_tamlans.gif

logo_hartola.gif

logo_sysma.gif

logo_kela.gif

logo_phks.gif

logo_sehl.gif

 
NettiTieto Oy